top of page

ከፋይናንስ ዘርፍ ጋር ብዙም ያልተሳሰረው የኢትዮጵያ ገበሬ ግብርናው እንዴት ማሳደግ ይችላል?

የአብዛኛው ኢትዮጵያዊ መኖሪያ መተዳደሪያ የሆነው ግብርና የፋይናንስ ዘርፍ ጋር ብዙም ትብብር የለውም፡፡


አርሶአደሩ ገበሬው ከባንክ ብድር ለማግኘት መያዥ እየተባሉ ዛሬም ይቸገራሉ፡፡


ጎርፍ እና ድርቅ ሲመጣ ገበሬው ሰብሉ ወድሞ ሲቸገርም ደግሞ ደጋግሞ ታይቷል፡፡


ታዲያ ገበሬው ግብርናው እንዴት ማሳደግ ይችላል?በረከት አካሉየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comments


bottom of page