top of page

ሚያዝያ 23፣2016 - ለውጭ ገበያ ጭምር ስኳር ያቀርባል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበት የነበረው ‘’ኦሞ ኩራዝ ስኳር ፋብሪካ’’ እቅዱ በተባለለት ልክ አልተሳካም

ለውጭ ገበያ ጭምር ስኳር ያቀርባል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበት የነበረው ‘’ኦሞ ኩራዝ ስኳር ፋብሪካ’’ እቅዱ በተባለለት ልክ አልተሳካም፡፡


በሌላ በኩል 75 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ሸንኮራ ለምቶ እያንዳንዱ የስኳር ፋብሪካ እስከ 14 ሺህ ኩንታል ስኳር ያመርታሉ ተብሎ ነበረ፡፡


ነገር ግን በአሁን ሰዓት የሀገሪቱ የስኳር ፋብሪካዎች እያመረቱ ያሉት ከ 10 ሺህ ኩንታል ያነሰ መሆኑ ተሰምቷል፡፡


ምክንያቱ ምን ይሆን?


ያርድ እንዳሻው


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

Comments


bottom of page