• sheger1021fm

ጥቅምት 28፣ 2015-ኢትዮጵያ በስምምነቱ ላይ እያደረገች ያለችው ድርድር ከምን ደረሰ?

ጥቅምት 28፣ 2015


አፍሪካን በንግድ ያስተሳስራል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና ስምምነት ከተፈረመ 4 ዓመታት ሆኖታል፡፡


ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ ድርድር የሚደረግባቸው ነጥቦች አሉ፡፡


ኢትዮጵያ በስምምነቱ ላይ እያደረገች ያለችው ድርድር ከምን ደረሰ?


ንጋቱ ረጋሳRecent Posts

See All

ህዳር 30፣ 2015 የዋጋ ግሽበቱን በዚህ ዓመት ወደ ነጠላ አሃዝ ለማውረድ አስቸጋሪ ነው ተባለ፡፡ በህገ ወጥ መንገድ ከተፈቀደው መጠን በላይ ጥሬ ገንዘብ ከባንክ የሚወያጡም አሉ ሲል ብሔራዊ ባንክ ተናግሯል፡፡ ንጋቱ ሙሉ ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz