top of page

ጥር 16፣ 2015- የገቢዎች ሚኒስቴር ለግብር ከፋዮች የኤሌክትሮኒክስ የክፍያ መላን አበጀው አለ


የገቢዎች ሚኒስቴር ለግብር ከፋዮች የኤሌክትሮኒክስ የክፍያ መላን አበጀው አለ፡፡


ከ19 ባንኮችም ጋር እየሰራ ነው፡፡


ወንድሙ ኃይሉ


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

Commentaires


bottom of page