top of page
  • sheger1021fm

ጥር 15፣ 2015- በሰሜኑ ጦርነት ጉዳት አጋጥሞት የነበረው የዶሮ ግብር የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ ስራ ሊጀምር ነው


በሰሜኑ ጦርነት ጉዳት አጋጥሞት የነበረው የዶሮ ግብር የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ ስራ ሊጀምር ነው፡፡


ወንድሙ ኃይሉ


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

https://bit.ly/33KMCqz

Recent Posts

See All

ባለፉት 11 ወራት ምዕራባዊያን ለዩክሬይን የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ሲያስታጥቋት ቆይተዋል፡፡ አሁን ደግሞ የአሜሪካ እና የጀርመን ስሪት ታንኮችን ታገኛለች መባሉ ከፍተኛ መነጋገሪያ ወጥቶታል፡፡ የኔነህ ከበደ ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page