top of page
ይመችሽ.png

በአይነቱ ልዩ የሆነ የሬዲዮ መጽሄት ሲሆን ዘወትር ማክሰኞና እሁድ ከ11-12 ሰዓት የሚሰናዳ ዝግጅት ነው፡፡ በዝግጅቱ ሴቶችን የተመለከቱ ጉዳዮች ይዳሰሱበታል፡፡ ታሪካቸው አሰተማሪ፣ በስራቸው ውጤታማና አርአያ የሆኑ ሴቶች ልምዳቸውን ያካፍሉበታል፡፡

bottom of page