• sheger1021fm

ጥቅምት 28፣ 2015-አለም አቀፍ የሙስና ተከላካይ ተቋም ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል፤ የኢትዮጵያ የሙስና ደረጃ ማሻሻል አሳይቷል ብሏል

ጥቅምት 28፣ 2015


አለም አቀፍ የሙስና ተከላካይ ተቋም ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል፤ የኢትዮጵያ የሙስና ደረጃ ማሻሻል አሳይቷል ብሏል፡፡


ሁሉ ነገር በእጅ መነሻ ሆኗል በሚልበት ሀገር የደረጃ መሻሻሉ እንዴት መጣ?


መቅደስ እንዳለRecent Posts

See All

ህዳር 30፣ 2015 የዋጋ ግሽበቱን በዚህ ዓመት ወደ ነጠላ አሃዝ ለማውረድ አስቸጋሪ ነው ተባለ፡፡ በህገ ወጥ መንገድ ከተፈቀደው መጠን በላይ ጥሬ ገንዘብ ከባንክ የሚወያጡም አሉ ሲል ብሔራዊ ባንክ ተናግሯል፡፡ ንጋቱ ሙሉ ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz