top of page

ጥቅምት 27፣2016 - ሲቪል አቬሽን ኢንዱስትሪ ትርፋማ የሆነበትን ሁኔታ ለሌሎች ሀገራት ምሳሌ መሆን ችሏል ተባለ

የኢትዮጵያ ሲቪል አቬሽን ኢንዱስትሪ ችግሮችን የሚወጣበት መንገድ እና ትርፋማ የሆነበትን ሁኔታ ለሌሎች ሀገራት ምሳሌ መሆን ችሏል ተባለ፡፡


ማርታ በቀለ

የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

Comments


bottom of page