top of page

ጥቅምት 22፣ 2015-ጥፋተኛ ተብለው ወደ እስር ቤት የሚወርዱ ሰዎች ከሚያጧቸው ነገሮች መካከል አንደኛው ዘርን መተካት አለመቻል ነው

ጥቅምት 22፣ 2015


ጥፋተኛ ተብለው ወደ እስር ቤት የሚወርዱ ሰዎች ከሚያጧቸው ነገሮች መካከል አንደኛው ዘርን መተካት አለመቻል ነው፡፡


ፍርደኛው ወይንም ፍርደኛዋ የእረጅም ዓመታት የእስር ቅጣት የሚተላለፍባቸው ከሆነ ከትዳራቸው ልጅ ለመውለድ ላይችሉ ይሆናል፡፡


በእስር ላይ ያሉ ሰዎች ከትዳር አጋራቸው ጋር ፆታዊ ግንኙነት እንዲያደርጉ የሚፈቅዱ አገራት ያሉትን ያህል የሚከለክሉም አሉ፡፡


ኢትዮጵያ ከከልካዮቹ ወገን ነች፡፡


ተመስገን አባተコメント


bottom of page