top of page

ጥቅምት 21፣ 2015-በፌዴራል መንግስትና በህወሃት መካከል በደቡብ አፍሪካ እየተካሄደ ያለው የሰላም ንግግር ትናንት ይጠናቀቃል ተብሎ እየተጠበቀ...


ጥቅምት 21፣ 2015


በፌዴራል መንግስትና በህወሃት መካከል በደቡብ አፍሪካ እየተካሄደ ያለው የሰላም ንግግር ትናንት ይጠናቀቃል ተብሎ እየተጠበቀ የነበረ ቢሆንም ዛሬም መቀጠሉን የደቡብ አፍሪካ የወሬ ምንጮች ተናግረዋል፡፡


ቴዎድሮስ ወርቁ

Comments


bottom of page