top of page

ጥር 6፣2016 - ድርጅቱ ከ200,000 በላይ ከብት አርቢዎች ወተት እሰበስባለሁ፣ በቀን 150,000 ሊትር አቀነባብራለሁ ብሏል

ወተት እና የወተት ውጤቶችን እያቀነባበረ 30 ዓመታት ያስቆጠረው ሰበታ አግሮ ኢንዱስትሪ (ማማ ወተት) ምርቶቼን በማሸጊያ አመሳስለው በሚሸጡ አጭበርባሪዎች የተነሳ የምታወቅበትን መለያ ቀይሬያለሁ አለ።


ድርጅቱ ከ200,000 በላይ ከብት አርቢዎች ወተት እሰበስባለሁ፣ በቀን 150,000 ሊትር አቀነባብራለሁ ብሏል።


ንጋቱ ሙሉ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…Comments


bottom of page