top of page

ጥር 27፣2016 - ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ግንኙነት አሁን ያለችበት ሁኔታ ከዲፕሎማሲ አንፃር እንዴት ይታያል?

ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው አለም ከፍ ያለ ቦታ እና ተፅዕኖም ፈጣሪ እንደነበረች ታሪክ ያወሳል፡፡


የአለም አቀፍ እና አህጉር አቀፍ ተቋማት መስራች መካከለም ነበረች፡፡


አሁን ባላት በምስራቅ አፍሪካ ግንኙነት ያለችበት ሁኔታ ከዲፕሎማሲ አንፃር እንዴት ይታያል?


ማንያዘዋል ጌታሁን ያሰናዳውን በምህረት ስዩምየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…bottom of page