top of page

ጥር 22፣2016 - በገዥ ሀገራት ፍላጎት ቢኖርም የስጋ ምርት አቅርቦቱን ማሳደግ አልተቻለም

ለኢትዮጵያ የስጋ ምርት ከፍተኛ ፍላጎት በገዥ ሀገራት በኩል ቢኖርም አቅርቦቱን ማሳደግ አሁንም አልተቻለም።


ከዓመት በፊት ከዚሁ መስክ የተገኘው 124 ሚሊየን ዶላር አምና ወደ 87 ሚሊየን ዶላር ዝቅ ብሏል።


ዘንድሮም ከዚህ ብዙ ይበልጣል ተብሎ አይገመትም? ሁኔታውን ለመለወጥ ምን እየተሰራ ይሆን?


ንጋቱ ረጋሣ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…Comments


bottom of page