top of page

ጥር 22፣ 2015- ኢትዮጵያ የኃይል ማግኛ አማራጭ ብላ ከያዘቻቸው መካከል ባዮጋዝ አንደኛው ነው


ኢትዮጵያ የኃይል ማግኛ አማራጭ ብላ ከያዘቻቸው መካከል ባዮጋዝ አንደኛው ነው፡፡


ፕሮጀክቱ አሁን በምን ላይ ይገኛል?


ፋሲካ ሙሉወርቅ


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…


Comments


bottom of page