top of page

ጥር 2፣2016 - በኢትዮጵያ ደሃ የሚባለው በቀን ስንት ብር የሚያገኘው ነው?

በኢትዮጵያ ደሃ የሚባለው በቀን ስንት ብር የሚያገኘው ነው?


ተገማች ያልሆነው የሀገሪቱ ኢኮኖሚስ ምን ችግር እያመጣ ነው?


የዐቢይ ኢኮኖሚ ተመራማሪው ፕ/ር አለማየሁ ገዳ ያቀረቡት ገለፃ ይህንኑ ተመልክቷል፡፡


ተህቦ ንጉሴ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comentários


bottom of page