top of page

ጥር 17፣ 2015- በ2015 በጀት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት ከ2 በመቶ ቢሊየን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡ ተነገረ


በ2015 በጀት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት ከ2 በመቶ ቢሊየን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡ ተነገረ፡፡


ምህረት ስዩም


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…


Comments


bottom of page