top of page
  • sheger1021fm

ጥር 15፣ 2015- ጉዳያችን- በከተማችን በየመስሪያ ቤቱና በየቤቱ የደህንነት መቆጣጠሪያ ካሜራዎችን ማየት እየተለመደ ነው


ጉዳያችን


በከተማችን በየመስሪያ ቤቱና በየቤቱ የደህንነት መቆጣጠሪያ ካሜራዎችን ማየት እየተለመደ ነው።


የደህንነት ካሜራዎች ስራን ማቅለያ አደጋን መቀነሻ አማራጭ ሆነው መጥተዋል።


ማብራሪያውን የሚያቀርቡት በዚሁ ሙያ በመካከለኛው ምስራቅ የተለያዩ ሀገራት ተሰማርተው ያሳለፋት አቶ ሳሊ አወል ናቸው።


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

https://bit.ly/33KMCqz


Recent Posts

See All

ጉዳያችን ጤናና አመጋገብ በዲላ ዩኒቨርስቲ የምግብ ሳይንስና ኒውትሪሽን አስተማሪና ተመራማሪ የሆኑት ዶ/ር ይሁኔ አየለን ጠይቀናል፡፡ ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page