top of page

ጥር 14፣2016 - ገነነ መኩሪያ ሊብሮ በ59 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱን ይሰራበት የነበረው አሻም ቴሌቪዥን ለሸገር ነግሯል

ስፖርትና ታሪክ አጣምሮ በመተንተን የሚታወቀው ገነነ መኩሪያ ሊብሮ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ፡፡


ገነነ መኩሪያ ሊብሮ በ59 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱን ይሰራበት የነበረው አሻም ቴሌቪዥን ለሸገር ነግሯል፡፡


ወንድሙ ሀይሉየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…Comments


bottom of page