top of page
  • sheger1021fm

ጥር 10፣ 2015- ምጣኔ ሐብት- በአዲስ አበባ የሚገኙ ከ 70 በመቶ በላይ ቤቶች ፈርሰው ዳግም መሰራት ያለባቸው ናቸው


ምጣኔ ሐብት


በአዲስ አበባ የሚገኙ ከ 70 በመቶ በላይ ቤቶች ፈርሰው ዳግም መሰራት ያለባቸው ናቸው፡፡


ተህቦ ንጉሴ


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

https://bit.ly/33KMCqz

Recent Posts

See All

ምጣኔ ሐብት የጥቁር ገበያው ነቃ ነቃ ብሏል፤ ሰሞኑን ሸገር በጠየቃቸው የትይዩ ገበያዎች ላይ የዶላርና ሌሎች የውጭ ምንዛሪ ተነቃቅቷል፤ ፋፍቷል! ተህቦ ንጉሴ ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

ምጣኔ ሐብት በየሰፈሩ፣ በየመንደሩ፣ ወተት እያለቡ፣ ዘይት ኑግ እየጨመቁ፣ ስንዴ ዳቦ እየጋገሩ፣ ጉሊት እየቸረቸሩ፣ ለፍተው የሚኖሩ እናቶች ለኢኮኖሚው ያላቸውን አስተዋጽኦ ትሰማላችሁ! ተህቦ ንጉሴ ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page