top of page

ግንቦት 5፣2016 - አምራች ዘርፉ እንዲበርታ የፋይናንስ ተቋማት የተሻለ ብድር ሊያቀርቡ ይገባል ተባለ

አምራች ዘርፉ እና የግብርናው ዘርፍ እንዲበርታ የፋይናንስ ተቋማት ለዘርፎቹ የተሻለ ብድር ሊያቀርቡ ይገባል ተባለ፡፡


ትርፋማ መሆን ጀምሬያለሁ ያለው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ፤ ለአምራች ዘርፉ ብቻ 30 ቢሊዮን ብር ብድር ማቅረቡ ተሰምቷል፡፡


ብሄራዊ ባንክም ቅጥ ያጣው የብድር አሰጣጥ መልክ እንዲይዝ ለማደረግ እየሰራሁ ነው ብሏል፡፡


በረከት አካሉ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

Comments


bottom of page