top of page

ግንቦት 21፣2016 - ተገደው ተሰውረዋል የተባሉት የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል የሆኑ ግለሰብም የት እንዳሉ ማወቅ እንዳልቻለ ኢሰመኮ ተናግሯል

የመንግስትን የፀጥታ አካላት ልብስ በለበሱ እና የየትኛው የፀጥታ አካል አባል እንደሆኑ በውል ባልታወቁ ሰዎች ተገደው ከተወሰዱ በኋላ የትና በምን ሁኔታ እንዳሉ የማይታወቁ ሰዎች አሉ ተባለ፡፡


በአዲስ አበባ ተገደው ተሰውረዋል የተባሉት የአማራ ክልል ምክር ቤት እና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል የሆኑ ግለሰብም የት እንዳሉ ማወቅ እንዳልቻለ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሸን ተናግሯል፡፡


ትዕግስት ዘሪሁን


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

コメント


bottom of page