top of page

ግንቦት 2፣2016 - ጠጥተው የሚያሽከረክሩ ሰዎች የሚደርስባቸው የገንዘብ ቅጣት ዝቅተኛ የሚባል ነው ተብሏል

በአዲስ አበባ በአራት ክፍለ ከተሞች በ638 አሽከርካሪዎች ላይ በተደረገ የአልኮል ምርመራ 61ዱ ጠጥተው ሲያሽከረክሩ ተገኙ፡፡


ጠጥተው የሚያሽከረክሩ ሰዎች የሚደርስባቸው የገንዘብ ቅጣት ዝቅተኛ የሚባል ነው ተብሏል፡፡


ወንድሙ ሀይሉ

የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

Kommentare


bottom of page