top of page

ነሐሴ 1፣2015 - ጉዳያችን፡- ስለ ''አነቃቂ ንግግር'' - ክፍል 3

Updated: Aug 8, 2023

በጉዳያችን በተመረጡ ሀሳቦች ዙሪያ በየሳምንቱ የባለሞያ ሀሳብ ይቀርባል፡፡


የዛሬው ጉዳያችን ካለፉት ሳምንታት የቀጠለ ሲሆን የከተማችንን ወቅታዊ የመነጋገሪያ ሀሳብ ይመለከታል።


በከተማችን አነቃቂ ንግግር አድራጊና አሰልጣኝ ነን፣ የስኬት መንገድን እናሳያለን የሚሉ ግለሰብና ተቋማት በዝተዋል።


በጉዳያችን በዚህ ሀሳብ ዙሪያ የባለሙያዎች አስተያየት እየሰማን ለተወሰኑ ሳምንታት እንቆያለን።


ማብራሪያውን የሚያቀርቡት በሞያቸው የቢዝነስና ኢንቨስትመንት አማካሪ የሆኑት አቶ ከፈለኝ ሀይሉ ናቸው።


ቴዎድሮስ ወርቁ

የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

Comments


bottom of page