top of page

ጥር 2፣2016 - የግል መረጃ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅ ላይ ምክክር ተደርጓል

እየተረቀቀ ያለው የግል መረጃ ጥበቃ አዋጅ የግል መረጃ ደህንነቱ ተጠብቆ እንዲያዝ እና እንዲተላለፍ ያስችላል ተብሏል፡፡


በረከት አካሉ
የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…bottom of page