top of page

የካቲት 30፣2016 - ሴቶች በንግዱ ዘርፍ ያላቸው ተሳትፎ ምን ያህል ነው?

በርካታ አቅም ያላቸው ኢትዮጵያዊያን ሴቶች በንግዱ አለም ከፍተኛ ሀብት እንደሚያንቀሳቅሱና ለብዙዎች እንጀራ እንደሰጡ ይታወቃል፡፡


ያም ሆኖ ካላቸው ቁጥር እና አቅም አንፃር በተለይም ወደ ውጪው አለም ከሚደረገው የንግድ ፍላጎት እና የአቅርቦት መጠን አኳያ በቂ አለመሆኑ ይነገራል፡፡


ፋሲካ ሙሉወርቅ ያዘጋጀቸውን በምንታምር ፀጋውየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comments


bottom of page