top of page

የካቲት 29፣2016 - የመብት ጥሰቶችና የአስተዳደር በደሎች ቢበረክቱም ቦታዎቹ ላይ ተዘዋውሮ ለመስራት ተቸግሬአለሁ ሲል እምባ ጠባቂ ተቋም ተናገረ

በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠሩ የሰላም መደፍረሶች ሳቢያ የመብት ጥሰቶችና የአስተዳደር በደሎች ቢበረክቱም ቦታዎቹ ላይ ተዘዋውሮ ለመስራት ተቸግሬአለሁ ሲል የኢትዮጵያ ህዝብ እምባ ጠባቂ ተቋም ተናገረ፡፡


ምንታምር ፀጋውየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…コメント


bottom of page