top of page

የካቲት 30፣2016 - አለም አቀፍ ትንታኔ

በአንድ ወቅት ፋይሉ ተዘግቷል ተብሎ የነበረው የM-23 አማጺ ቡድን የኮንጎ ኪንሻሣ ዳግም ራስ ምታቷ ሆኗል፡፡


በ M-23 ምክንያት ኮንጎ ኪንሻሣ ከጎረቤት ሩዋንዳ ጋር ውዝግቧ እየጦዘ ነው፡፡ ዘላቂው መፍትሄ ምን ይሆን?


የኔነህ ከበደ ያዘጋጀውን በምንታምር ፀጋው
የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comments


bottom of page