top of page

የካቲት 26፣2016 - ኢትዮጵያ የአባይ ወንዝና ግድብ የዲፕሎማሲ መድረክ ተደማጭነቷ ከፍ ብሏል ሲል የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ተናገረ

ኢትዮጵያ በታላቁ የአባይ ወንዝ እና ግድብ የዲፕሎማሲ መድረክ ተደማጭነቷ ከፍ ብሏል ሲል የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩትተናገረ፡፡


ፍቅሩ አምባቸውየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…Comentários


bottom of page