top of page

የካቲት 28፣2016 - የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ለጥቅል ሀገራዊ ምርት የሚያበረክተው አስተዋጾ እድገት እየታየበት አይደለም ተባለ

የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ለጥቅል ሀገራዊ ምርት የሚያበረክተው አስተዋጾ እድገት እየታየበት አይደለም ተባለ።


ለዘርፉ ከፍተኛ ድጋፍ ያስፈልጋል ሲሉ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል ተናግረዋል።


ያሬድ እንዳሻውየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…Comments


bottom of page