top of page

መጋቢት 10፣2016 - ወጣቶች በብዛት ለሳንባ ካንሰር ተጋላጭ እየሆኑ ነው ተብሏል

በሳንባ ካንሰር የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ከመጨመሩ ባሻገር ወጣቶች በብዛት ለበሽታው ተጋላጭ እየሆኑ ነው ተብሏል፡፡


በሌሎች ሀገራት ከ65 ዓመት በላይ በሆኑ ሰዎች ላይ የሚከሰተው የሳምባ ካንሰር ምን ዓይነት አጋላጭ ምክንያቶች ቢኖሩ ነው በኢትዮጵያ ወጣቶች ላይ የበረታው? የሚለውን ለመለየትም እየተሰራ መሆኑ ተነግሯል፡፡


ፍቅሩ አምባቸውየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comments


bottom of page