top of page

ግንቦት 6፣2016 - ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ ለሞግዚቶች በተዘጋጀው ስርአት ትምህርት ስልጠና መስጠት እንደሚጀመር ተነገረ

በህጻናት ማቆያ እና መንከባከቢያ ማዕከላት ለሚሰሩ ሞግዚቶች በተዘጋጀው ስርአት ትምህርት ከሚቀጥለው ዓመት መስከረም ወር ጀምሮ ስልጠና መስጠት እንደሚጀመር ተነገረ።


ሥርዓተ ትምህርቱ ማዕከላቱን ከፍተው በሚሰሩ ተቋማት እና ድርጅቶች ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ያቃልላል ተብሏል።


ፍቅሩ አምባቸው


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…





Komentarze


bottom of page