top of page

አለም አቀፍ ትንታኔ - የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር የዋግነሮችን የጦር መሳሪያዎች በሙሉ ተረክቤያለሁ ብሏል

ከዚያ በኋላ የስልጡን ቅጥር ወታደሮች አቅራቢው የዋግነር እና የበላዮቹ እጣ ፈንታ ምን ይሆናል የሚለው ጉዳይ እያነጋገረ ነው፡፡የኔነህ ከበደ
የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

Commentaires


bottom of page