top of page

ነሐሴ 16፣2015 - ኢትዮጵያ የአፍሪካ የአካባቢ ጥበቃ ሚኒስትሮች ሊቀመንበር ትሆናለች ተባለ


የፓሪስ የአየር ጠባይ ለውጥ አጠቃላይ ግምገማ በቅርቡ በዱባይ ይካሄዳል፡፡


ኢትዮጵያ በ2016/17 የአፍሪካ የአካባቢ ጥበቃ ሚኒስትሮች ሊቀመንበር ትሆናለች ተባለ፡፡


የኔነህ ሲሳይ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

留言


bottom of page