top of page

ነሐሴ 1፣2015 - አፍሪካ አህጉራዊ ነፃ የንግድ ቀጠና ሀሳብን በእግሩ ለማቆም እየደከመች ነው

አፍሪካ ለምታስበው ውህደት ያግዛሉ ያለቻቸውን ስራዎች እየከወነች ነው፡፡


ከፖለቲካዊ ውህደቱ በፊት የህዝብ ለህዝብ የንግድና ምጣኔ ሐብታዊ ግንኙነትን ማሳደግ የታሰበውን ለማሳካት ወሳኝ እንዲሆንም በባለሙያዎች ይነሳል፡፡


ለዚህም ይረዳል የተባለ አህጉራዊ ነፃ የንግድ ቀጠና ሀሳብን በእግሩ ለማቆም አፍሪካ እየደከመች ነው፡፡


ከዚሁ ሀሳብ ጋር አብረው የሚነሱ በርካታ ጥያቄዎችም አሉ፡፡


በረከት አካሉ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

Comments


bottom of page