top of page
  • sheger1021fm

ታህሳስ 5፣ 2015- አለም አቀፍ ትንታኔ


አለም አቀፍ ትንታኔ


ለ3 ቀናት የሚዘልቀው የአሜሪካ አፍሪካ ጉባኤ ትናንት በአሜሪካ ተጀምሯል፡፡


ከአፍሪካ ያላት የንግድ ልውውጥ በቻይና የተነጠቀችው አሜሪካ በተለያዩ ምክንያቶች ከአፍሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት ማጥበቅ ትፈልጋለች፡፡


አፍሪካውያን ግን እንደቀድሞው እሷ በዘረጋችው መንገድ ብቻ የሚሄዱላት አይመስልም ፡፡


እሸቴ አሰፋ ትናንት የተጀመረውን ጉባኤ መነሻ አድርጎ ተያያዥ ጉዳዮችን ዘርዘር አድርጎ ይነግረናል፡፡፡


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

https://bit.ly/33KMCqz

Recent Posts

See All

ባለፉት 11 ወራት ምዕራባዊያን ለዩክሬይን የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ሲያስታጥቋት ቆይተዋል፡፡ አሁን ደግሞ የአሜሪካ እና የጀርመን ስሪት ታንኮችን ታገኛለች መባሉ ከፍተኛ መነጋገሪያ ወጥቶታል፡፡ የኔነህ ከበደ ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page