top of page

ታህሳስ 24፣2016 - ከሡዳን ጦርነት በመስጋት ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገቡ ሰዎች ብዛት እየጨመረ ነው ተባለ

በጎረቤት ሡዳን ያለውን ጦርነት በመስጋት ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገቡ ሰዎች ብዛት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው ተባለ።


ክልሉ ለሰዎቹ አስፈላጊ ድጋፎችን ለማቅረብ ለጋሽ ድርጅቶችን እባካችሁ አግዙኝ ብሏል።


ንጋቱ ረጋሣየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page