top of page

ታህሳስ 22፣2016 - የሪል ስቴት ቤት ግዢና ሽያጩ እንዴት ነው?

በመኖሪያ ቤት ፍላጎት እና አቅርቦት መካከል ከፍተኛ ልዩነት አለ፡፡


በመንግስት የመኖሪያ ቤት ፕሮግራም በመቶ ሺዎች ተመዝግበው እየጠበቁ ነው፡፡


አቅም ላላቸው፣ ሚሊዮን ብር አውጥተው መግዛት ለሚችሉ ደግሞ የግል ቤት አልሚዎች ሪስ ስቴት ተቋማት በአማራጭነት ይነሳሉ፡፡


ለመሆኑ የሪል ስቴት ቤት ግዢ ሽያጩ እንዴት ነው?


ፍቅሩ አምባቸው


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page