top of page

ታህሳስ 18፣ 2015- መንግስት ለነዳጅ የሚያደርገውን ድጎማ በሂደት ለማቆም ያሳለፈው ውሳኔ ወጪ እየቀነሰለትና የተከማቸበትንም ዕዳ እንዲያቃልል እያገዘው


መንግስት ለነዳጅ የሚያደርገውን ድጎማ በሂደት ለማቆም ያሳለፈው ውሳኔ ወጪ እየቀነሰለትና የተከማቸበትንም ዕዳ እንዲያቃልል እያገዘው ስለመሆኑ ተነግሯል።


ውሳኔው ከነዳጅ ታክስ መንግስት ወደ ሃያ አንድ ቢሊየን ብር በሶስት ወር ጊዜ ብቻ እንዲሰበስብ አስችሏልም ተብሏል።


ይህ ታክስ ቀደም ሲል ሳይሰበሰብ ይቅር እንደነበር የነዳጅ እና ኢነርጂ ባለስልጣን ተናግሯል።


ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች ደግሞ ነዳጅ በድጎማ የሚገዙ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎችን በታሪፉ መሰረት እንዲሰሩ የመቆጣጠር ግዴታ አለባቸው ተብሏል።


ንጋቱ ረጋሳ


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

Comments


bottom of page