top of page

ታህሳስ 17፣2016 - በሰው የመነገድ ወንጀሎች ተጎጂ የሆኑ ሴቶች እና ህፃናት መብታቸው እየተጣሰ ነው ተባለ

በኢትዮጵያ የሚፈፀሙ በሰው የመነገድ ወንጀሎች ሳቢያ ተጎጂ የሆኑ ሴቶች እና ህፃናት ፍትህ የማግኘት መብታቸው እየተጣሰ ነው ተባለ፡፡


አብዛኛዎቹ ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመቆጣጠር የሚከወኑ ስራዎች ከድንበር ማሻገር ያሉት ላይ ያተኮረ እንደሆነ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ተናግሯል፡፡


ምህረት ስዩም

የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

Yorumlar


bottom of page