top of page

ታህሳስ 13፣ 2015- የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ-ክርስቲያን የሚገጥሟትን ፈተናዎች ሁሉ የምታልፈው በህግ እና በህግ አግባብ ብቻ ነው ሲል የፓርትሪያር


የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ-ክርስቲያን የሚገጥሟትን ፈተናዎች ሁሉ የምታልፈው በህግ እና በህግ አግባብ ብቻ ነው ሲል የፓርትሪያርኩ ፅ/ቤት ተናገረ፡፡


የኔነህ ሲሳይ


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…


コメント


bottom of page