top of page

ታህሳስ 13፣ 2015- በኢትዮጵያ የክፍያ ሥርዓት እንዲሳተፉ የሚፈቀድላቸው የውጪ ድርጅቶች የኢንቨስትመንት ከለላ ክፍያ እንዲከፍሉ ይጠበቅባቸዋል ተባለ


በኢትዮጵያ የክፍያ ሥርዓት እንዲሳተፉ የሚፈቀድላቸው የውጪ ድርጅቶች የኢንቨስትመንት ከለላ ክፍያ እንዲከፍሉ ይጠበቅባቸዋል ተባለ፡፡


የብሔራዊ የክፍያ ሥርዓት አዋጅ በሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ፀደቀ፡፡


ትዕግስት ዘሪሁን


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

Comments


bottom of page