top of page

ታህሳስ 12፣ 2015- የፌዴራል ሥነ ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን ሃብት ያስመዘገቡ የመንግሥት ተሿሚዎችንና ሠራተኞችን መረጃ ይፋ እንዲያርግ የኢትዮጵያ ሕዝብ


የፌዴራል ሥነ ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን ሃብት ያስመዘገቡ የመንግሥት ተሿሚዎችንና ሠራተኞችን መረጃ ይፋ እንዲያርግ የኢትዮጵያ ሕዝብ ዕንባ ጠባቂ መጠየቁ ይታወሳል።


የሀብት ምዝገባ መረጃን ለጠያቂ እንሰጣለን ከማለት ውጪ የተመዘገበውን መረጃ ለሕዝብ ክፍት አለማድረግ ትክክል እንዳልሆነ የተቋሙ ዋና ዕንባ ጠባቂ ዶ/ር እንዳለ ሃይሌ ከሠሞኑ ለሸገር ተናግረዋል።


ንጋቱ ረጋሳ


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…


Comentários


bottom of page