top of page
  • sheger1021fm

ታህሳስ 11፣ 2015- በሱሉልታ ትናንት ምሽት ያጋጠመ የእሳት አደጋ በንብረት ላይ ጉዳት አደረሰ፡፡


በሱሉልታ ትናንት ምሽት ያጋጠመ የእሳት አደጋ በንብረት ላይ ጉዳት አደረሰ፡፡


በተመሳሳይ በቦሌ ክፍለ ከተማም የእሳት አደጋ በንብረት ላይ ጉዳት አድርሷል፡፡


ወንድሙ ኃይሉ


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

https://bit.ly/33KMCqz

Recent Posts

See All

ባለፉት 11 ወራት ምዕራባዊያን ለዩክሬይን የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ሲያስታጥቋት ቆይተዋል፡፡ አሁን ደግሞ የአሜሪካ እና የጀርመን ስሪት ታንኮችን ታገኛለች መባሉ ከፍተኛ መነጋገሪያ ወጥቶታል፡፡ የኔነህ ከበደ ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page