top of page

ቤት ገንቢዎች፣ መንገድና ድልድይ ሰሪዎች ስራቸው እንዴት እየሆነላቸው ነው ?

ቤት ገንቢዎች፣ መንገድና ድልድይ ሰሪዎች ስራቸው እንዴት እየሆነላቸው ነው ?


በስራ እድል ፈጠራ ሁለተኛ መሆኑ የሚነገርለት የግንባታ ዘርፍ በግብአቶች ዋጋ አልቀመስ ማለት፣ ባስ ሲልም አለመገኘት ሲፈተን መቆየቱ ይታወሳል፡፡


የሲሚንቶው፣ የብረት፣ የሌላ ሌላውም የግንባታ እቃ ብዙ ሲወራበት፣ ብዙም ሲተረማመስ ቆይቷል፡፡


ዛሬስ ምን የተለወጠ ነገር አለ?Коментарі


bottom of page