top of page

ባለፉት 3 ወራት ለትምህርት ቤቶች ግንባታ 12 ቢሊዮን ብር ከህብረተሰቡ መሰብሰቡ ተሰማ

ባለፉት 3 ወራት ለትምህርት ቤቶች ግንባታ 12 ቢሊዮን ብር ከህብረተሰቡ መሰብሰቡ ተሰማ፡፡


በጦርነት ምክንያት በአፋር እና በአማራ ክልል የወደሙ ትምህርት ቤቶች መልሶ ግንባታ ቢጀመርም ስራው የተጓተተባቸው ቦታዎችም አሉ ተብሏል፡፡


በረከት አካሉ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

Comments


bottom of page