top of page

በትግራይ ክልል ከፍተኛ የሆነ የማዳበሪያ እና የምርጥ ዘር እጥረት ማጋጠሙ ተነገረ


በትግራይ ክልል ከፍተኛ የሆነ የማዳበሪያ እና የምርጥ ዘር እጥረት መኖሩ በችግር ውስጥ ያለው ህዝብ ለመጪው አመታትም ችግሩ እንዳይቀጥል ሰግቻለሁ ሲል የክልሉ ግብርና ቢሮ ተናገረ፡፡


ፍቅሩ አምባቸውየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

Comentarios


bottom of page