top of page

በመንግስት የስራ ሀላፊዎች የሚሰጠው መግለጫ እና እውነታው…

የኢትዮጵያ መንግስት የስራ ሀላፊዎች የሀገሪቱን አጠቃላይ እድገት በሚመለከት ዘወትር የሚሰጡት መግለጫ መሬት ካለው እውነት ጋር የማይገናኝና የማይጣጣም ነው ሲሉ ዜጎች ይናገራሉ፡፡


ምሁራን በበኩላቸው መንግስት ስለሀገሪቱ እድገት እና ምጣኔ የሚያወራው ሳይንሱን ተከትሎ አይደለም፡፡


የሀገራት የእድገት ምጣኔ የሚለካው ከብዙ ተያያዥ ነባራዊ ሁኔታዎች ጋር ነው ይላሉ፡፡


ያሬድ እንዳሻው

የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page