top of page

የካቲት 25፣2016 - በሀይማኖት ተቋማት እና በንጹሃን ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን እንደሚያወግዝ የሀይማኖት ተቋማት ጉባኤ ተናገረ

Updated: Mar 5

በሀይማኖት ተቋማት እና በንጹሃን ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን የኢትዮጵያ የሀይማኖት ተቋማት ጉባኤ አወገዘ፡፡

ችግሮች በንግግር እንዲፈቱም ጥሪ አቅርቧል፡፡


‘’ንጹሀን የፖለቲካ ማወራረጃ ሊሆኑ አይገባም’’ ያለው ጉባኤው ‘’ተገቢ የሆነ ጥበቃ እና ከለላ ሊደረግላቸው ይገባል’’ ሲልም ተናግሯል፡፡


አሁን ላይ በየእምነት ተቋማት እና በንጹሀን ላይ የሚደርሰውን ሞትና ጉዳት ‘’ኢ ፍትሃዊ ነው’’ ብሎታል፡፡


የኢትዮጵያ ሀይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ፀሀፊ ቀሲስ ታጋይ ታደለ ‘’ሁሉም በየእራሱ መንገድ መሄዱ፣ በመደማመጥና በመነጋገር የሚያምኑ ጥቂቶች መሆናቸው፤ ግጭቶች ጎልተው እንዲታዩ ካደረጉ ምክንያቶች መካከል ናቸው’’ ሲሉ ለሸገር ተናግረዋል፡፡


ማርታ በቀለየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

Comments


bottom of page