top of page

ሰኔ 15፣ 2016 - ሰሞኑን መነጋገሪያ የነበሩት የታክስ ረቂቅ አዋጆች ዝቅተኛ ገቢ ላለው ሕብረተሰብ ምን ማለት ናቸው?

የተጨማሪ እሴት ታክስና #የንብረት_ታክስ ረቂቅ አዋጅ ሰሞኑን ለተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ነበር፡፡


#የተጨማሪ_እሴት_ታክስ ከ22 ዓመት በፊት የወጣ በመሆኑ ለጊዜው የሚመጥን አዋጅ እንዲሆን ታስቦ መሆኑን አስፈፃሚ አካላት ተናግረዋል፡፡


ለመሆኑ ሁለቱ የታክስ አዋጆች ዝቅተኛ ገቢ ላለው ሕብረተሰብ ምን ማለት ናቸው?


ንጋቱ ረጋሳ
Comments


bottom of page