top of page

ሚያዝያ 11፣2016 - የመመሪያ በጎ ጎን እና ስጋቶች ምን ምን ናቸው?

ለረዥም ዓመታት ለውጭ ባለሃብቶች ዝግ ሆኖ የቀረው የጅምላና ችርቻሮ ንግድ ክፍት እንዲሆን የሚፈቅድ መመሪያ ወጥቷል፡፡


መመሪያው እንደ ቡና፣ ጫት እና የቅባት እህሎች ያሉ የሚልክ የሀገር ቤት ባለሃብቶችም የውጭ ገበያም ያላጡ ምርቶች ላይ ጭምር የውጭ ባለሃብቶች እንዲካተት የሚፈቅድ ነው፡፡


ይህ ምን ያህል ተገቢ ነው?


የመመሪያ በጎ ጎን እና ስጋቶችስ ምን ምን ናቸው?


የምጣኔ ሀብት ባለሞያን ጠይቀናል፡፡


ትዕግስት ዘሪሁንየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comments


bottom of page